تیم اجرایی

مجری

   

شرکت آبادگران جنوب

     

گروه اجرایی

    

کارفرمــــا :شرکت زمان

عمــــــران : مهدی بذرافکن، امین طهماسبی، امیرهدایت استخری، میلاد سعادتمند

معمـــــــار :سعید اقبال پور

تاسیسات :محمد کاظم فخارزادگان ،مجید پور ابراهیم